Inget innehåll för startsidan har skapats ännu.


”Vår omsorg. Din trygghet”

”Att förlora en nära vän eller anhörig hör till de svåraste upplevelserna i livet. Det är en situation när omgivningens stöd blir oerhört viktigt. Lika viktigt är att allt runt begravningen genomförs med största omsorg – att allt blir som du har tänkt dig. Vi på Bloms Begravningsbyrå ser det som vår viktigaste uppgift. Att vi är en av Sveriges auktoriserade begravningsbyråer kan du se som en extra trygghet. Välkommen!”

Inga-Lill och Lasse Berggren, Bloms Begravningsbyrå

 

Aktuellt Just Nu

Försäkringsinventering ingår

I samarbete med Efterhjälpen ingår numera en försäkringsinventering när Du anlitar oss, utan extra kostnad.

Med en fullmakt från anhöriga utför Efterhjälpen en inventering av den avlidnes försäkringsinnehav. Kontrollen utförs hos 98% av alla försäkringsbolag i Sverige och är klar på 10 dagar. På detta sätt finns det möjlighet att hitta försäkringar som anhöriga kanske inte känner till, och begära ut de pengar man har rätt till. Detta sker inte alltid automatiskt vid ett dödsfall, och därför är det varje år mycket försäkringspengar som inte betalas ut. 

Det finns också möjlighet att göra en försäkringsinventering på efterlevande. På detta sätt får man en tydlig översikt av sina försäkringar och därmed möjlighet att ta ställning till om man vill komplettera dem på något sätt. 

Vill du läsa mer så besök gärna Efterhjälpens hemsida >>