Vet du vilka försäkringar dina anhöriga har? Jag är inte säker på att jag vet vad mina anhöriga har för försäkringar. 

Hos oss ingår en försäkringsinventering vid varje uppdrag utom vid direktkremation. Denna försäkringsinventering görs i samarbete med Efterhjälpen, och då söks 98% av Sveriges försäkringsbolag igenom för att se om där finns en försäkring av den avlidne. 

/Angelica Ericsson