Juridisk hjälp

Vid ett dödsfall måste man upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet, så kallad bouppteckning. Arbetet med denna ska påbörjas inom tre månader från dödsdagen och lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet. Vi ser till att bouppteckningen blir sakkunnigt upprättad.

 

 

Personal Juridik

Det är vi som arbetar med vårt juridiska arbete på Bloms och även på vårt systerbolag Stedts Begravningsbyrå.