Om byrån

Bloms Begravningsbyrå har funnits som företag sedan 1927. Firman startades i Frösve, nuvarande Stöpen norr om Skövde, av Axel Blom vars far och farfar gjorde kistor och ordnade med begravningar. Redan från början var det viktigt med den positiva familjekänsla som allt sedan dess präglat firman.

1956 började Arne Blom på företaget. Han drev tillsammans med sin fru Lisbeth begravningsbyrån fram till 1998. I början av 1970-talet flyttades verksamheten från Frösve till Mariebergsgatan i Skövde. Sonen Thomas kom också att ingå i personalstyrkan.

1 december 1998 övertog Inga-Lill och Lasse Berggren Bloms Begravningsbyrå. I samband med övertagandet flyttade verksamheten till lokalerna på Varnhemsgatan 20 E.

Bloms Begravningsbyrå är fortfarande ett familjeföretag då Inga-Lill och Lasses dotter Angelica Ericsson och hennes man Jonas övertog byrån i augusti 2016. Sommaren 2020 flyttade byrån bara en liten bit, till våra nuvarande lokaler på Varnhemsgatan 16A.