Val av begravningsceremoni

Vi hjälper vi dig förbereda allt som ska ordnas före, under och efter begravningen - oavsett vilka önskemål du har och vilken prisnivå du har tänkt dig. En av de första saker du behöver ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema, markerat i begravningsbönen, är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.

Här är kyrkorna i Skövde >> (öppnas i nytt fönster)

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.förekommer diktläsning och musik som centrala delar.

Vi kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter). I vissa fall har kommuner utsedda officianter som oftast kan åta sig uppdrag.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik, verser och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Har du önskemål om viss musik hjälper vi till att ordna dina musikönskemål. För att redan nu ge dig lite hjälp i valet av musik, dikter och verser har vi sammanställt några förslag.

Klicka här för förslag på Musik>> (öppnas i nytt fönster)

Klicka här för förslag på Verser och dikter>> (öppnas i nytt fönster)